כשביבי פגש את שולה

הסיפור המוזר להפליא על ביבי נתניהו ואמא שלי ומוסר ההשכל לימינו אנו . לפני המון שנים יותר מ15 שנה התקשרתי לאמי והיא אמרה שאינה יכולה להאריך כי ביבי יושב בביתה עם בקשה מוזרה אך מוצדקת לטעמה. זו היתה התקופה שהיו טענות נגדו, שהוא ושרה גנבו מתנות רישמיות מבית ראש הממשלה כשעזבו אותו ב1999 אני חושב והשמאל חגג. אז ביבי בא לאמי בגלל הגינותה המופלגת וביקש מימנה שתצא להגנתו. בעיקבות הפרטים שביבי מסר לה, יצאה אמי לציבור וביקשה מהשמאל להפסיק לרדוף את ביבי על זוטות וסובינירים ובודאי להניח לאישתו מייד. היא דרשה להעביר את הקרב למישורים האידאולוגיים שבהם הוא חייב להיות מובס. בזמנו ביבי הודה לה עמוקות , (מעניין אם הוא זוכר). ואני אז הכי תמכתי במעשה אמי והייתי גאה בה. יתכן שאם השמאל היה אידאולוגי אז ביבי לא היה בשילטון כדי להיות מושחת היום, אבל היום כשמתווכחים בשמאל האם לחסל אותו על שחיתות או בשדה הקרב האידאולוגי, (כי מי שיבוא אחריו…) נזכרתי בסיפור של אמי וחשבתי שאולי אז הוא עדיין לא היה מושחת אלא אידאולוג, ולכן חשבה אמי ששם צריך להיות עיקר המאבק נגדו, אך מאז השחיתות והיוהרה גברו אצלו על האידאולוגיה ולכן בשחיתות חייבים להילחם, כי היא המנחה את פעולותיו. אולם יש להוסיף שללא מאבק אידאולוגי עמוק במה שביבי ובנט ולפיד ומפלגות הלווין מסמנים, הניצחון על ביבי לא ידחה את הקץ אולי אפילו ידחוק בו.