ביום חמישי יש לכן הזדמנות פז לתפוס שתי ציפורים במכה אחת, גם להחרים את פסטיבל עכו ושוברי הסולידריות של
מלחכי הפינחה מוני יוסף ואחרים . וגם להביע תמיכה לא מסוייגת בתיאטרון יפו שבינתיים לא נכנע ללחצים וחרב השלטון מונפת מעל תקציבו. אז ברוח החג אפשר לחגוג את מידת הדין ומידת החסד בו זמנית ביום של כיף וחגיגת האמנות החופשית .ניתראה בחמישי ביפו

https://www.facebook.com/events/541014256243447??ti=ia